Preventie advies & VCA

Problemen zijn enkel uitgestelde oplossingen.

Contacteer ons

Klik op de link die best past bij uw vraag

Veiligheid in uw organisatie

Veiligheid op uw terrein/evenement

Veiligheid in uw organisatie

Dé CODEX, Dé Welzijnswetgeving, Arbeidsongevallen, VCA begeleiding…
Allemaal gekende woorden, maar wat moet je onderneming nu juist allemaal doen?

Die vraag is bij bijna alle KMO’s aanwezig en zolang het goed gaat en er niets ernstig gebeurt, onderneemt men gewoon verder.

Toch heb je er als zaakvoerder, in je achterhoofd, vast toch wel wat kopzorgen over. Daarom hebben wij een werkbare module ontwikkeld waardoor je veiligheid kan integreren in je bedrijf, zonder er van wakker te moeten liggen.

Aan de hand van 10 geboden zorgen we dat je als bedrijfsleider zorgeloze nachten kan hebben en dat je elke controle van de arbeidsinspectie de baas kan.

Wij adviseren niet alleen maar begeleiden, ontwerpen, implementeren en volgen je bedrijf op , dit op vlak van:

  1. Veiligheid beleid organisatie
  2. Risicobeheer
  3. Opleiding, voorlichting, instructies
  4. Milieuzorg
  5. Noodsituaties
  6. Werfopvolging – inspecties
  7. Gezondheidszorg
  8. Arbeidsmiddelen
  9. Inkoop diensten
  10. Ongevallen – Analyse – Preventie – Rapportering

Onze slogan:  problemen zijn enkel uitgestelde oplossingen.

Veiligheid op uw terrein/evenement

De uitbater of organisator is verantwoordelijk voor het veilig maken van zijn speelterrein, speeltoestel of event.
Indien er toch ongevallen gebeuren, wordt er nagekeken wie daarvoor aansprakelijk is.
Dit wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek artikel 1382 en volgende.
Als uitbater of organisator moet u al het mogelijke doen om de veiligheid te verzekeren.

Dienstverlening van Nitra

Eventveiligheid  KB van 25 april 2004
betreffende actieve ontspanningsevenementen
U kan op onze gespecialiseerde medewerkers beroep doen voor een volledige trajectbegeleiding (risicoanalyse, overleg overheden, aanstelling veiligheidsverantwoordelijke,…) of u kan voor één of meerdere onderdelen gebruik maken van onze diensten.

Veiligheidscoördinatie KB omtrent de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
25 januari 2001 en 19 januari 2005
Tijdens het opbouw- en afbraaktraject van een feest of event is een veiligheidscoördinatie verplicht. Onze medewerkers houden toezicht op het veilig verloop van deze fase, maken de nodige documenten op en overleggen met de betrokken partijen.

Speelterreinen KB van 28 maart 2001
betreffende de uitbating van speelterreinen
Stelt u een speeltoestel ter beschikking van publiek of bent u als overheid uitbater van een speelterrein? Dan kunnen wij u bijstaan met de opmaak van een controlekalender of periodiek nazicht van de speeltoestellen.